Er kan in een mensenleven zoveel gebeuren waardoor het financieel even wat moeilijker gaat…

Zoveel gezinnen in België hebben één of meerdere huisdieren die ze met de beste zorgen omringen en soms lukt dat ineens niet meer: een gezinslid verliest zijn job of kan om gezondheidsredenen niet meer werken, een gezinslid overlijdt, partners scheiden, mensen verliezen alles in een woningbrand of door een andere natuurramp…

Hierin willen wij, op een bescheiden manier, een verschil trachten te maken door deze mensen op een aantal manieren te ondersteunen.